ZWILLING ***** Five Star Knivserie konkurrence hos Dansk Supermarked A/S

Konkurrencebetingelser

 

 

 

LÆS DISSE KONKURRENCEBETINGELSER GRUNDIGT IGENNEM, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

 

I. Generelt

 1. Disse konkurrencebetingelser gælder for den konkurrence, der afholdes af

Brand Loyalty

Koningsweg 101, 5211 BH, Den Bosch, P.O. Box 3305, 5203 DH, Den Bosch

Cvr. nr. 16 07 93 22

The Netherlands

(herefter ”Brand Loyalty”)

i samarbejde med

Dansk Supermarked A/S

Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand

cvr. nr. 35 95 47 16

(“herefter DS”)

i forbindelse med DS’ Zwilling ***** Five Star Knivserie loyalitetskampagne (herefter kaldet “Konkurrencen”).

 1. DS har taget initiativ til og organiserer konkurrencen.
 2. Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltagerne disse konkurrencebetingelser og alle beslutninger truffet af DS i relation til konkurrencen.
 3. Formålet med Konkurrencen er at promovere de produkter, der sælges under Dansk Supermarkeds Zwilling *****Five Star Knivserie kampagne. Konkurrencen løber fra den september 2017 til og med den 18. januar 2018 (“Konkurrenceperioden”). Der udloddes i alt 48 præmier i Konkurrencen. Se yderligere oplysninger om præmierne i afsnit III nedenfor.
 4. Betingelser for loyalitetskampagnen kan findes på www.dsguld.dk.

II. Betingelser for at deltage

 1. For at deltage i Konkurrencen skal Deltageren svare rigtigt på et spørgsmål, udfylde tilmeldingsblanketten og acceptere at være bundet af disse konkurrencebetingelser.
 2. Det er kun muligt at deltage i perioden fra den 29.09.2017 kl. 00:00 til den 18.01.2018 kl. 23:59:59.
 3. Alle tilmeldinger, som er modtaget efter den 18.01.2018 kl. 23:59:59 er ugyldige og udelukkes fra Konkurrencen.
 4. Konkurrencen er åben for alle fysiske personer, der er fyldt 18 år og som har bopæl i Danmark.
 5. Ansatte i Zwilling, Brand Loyalty, DS A/S og F. Salling A/S og medlemmer af deres husstand (forstået som personer, der bor på samme adresse) og enhver person, som på nogen måde er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne Konkurrence må ikke deltage i Konkurrencen.
 6. Hvis en person udpeges som vinder, og denne person ikke opfylder konkurrencebetingelserne, er vedkommende forpligtet til at afstå fra at modtage præmien uden at modtage nogen form for kompensation herfor og uden klagemulighed.
 7. DS forbeholder sig retten til at udelukke deltagere, der har tilmeldt sig mere end én gang, fra Konkurrencen, ikke opfylder alle konkurrencebetingelserne eller kommer med vildledende oplysninger.
 8. Ved at deltage i konkurrence samtykker du i, at DS må kontakte dig, såfremt du bliver én af de heldige vindere. Desuden samtykker du i, at vi må offentliggøre dit navn på www.dsguld.dk, såfremt du vinder én af præmierne.

III. Præmier

 1. Præmien konkurrencen består af 1 stk. Meteo bestiksæt med 68 dele fra Zwilling. Bestiksættet består af tolv menuskeer, menugafler og menuknive samt af tolv kaffeskeer og kagegafler. Samlet vejledende udsalgspris inkl. Moms DKK 5199,-. Der udloddes i alt 48 præmier.
 2. Præmien kan ikke overdrages eller ombyttes til kontanter eller andre ydelser.
 3. Præmierne udløser ikke skattepligt for vinderne, idet gevinstafgiften betales af Brand Loyalty.
 4. Brand Loyalty forbeholder sig retten til at levere en anden præmie i tilfælde af produktionsproblemer eller andre (tekniske eller lign.) problemer med et eller flere af produkterne i Zwilling bestiksættet.

IV. Udvælgelse af vindere

 1. DS udtrækker 3 vindere hver uge. De første vindere trækkes d. 09.10.2017 og de sidste vindere trækkes d. 22.01.2018.
 2. Vinderne trækkes vilkårligt, blandt de rigtige besvarelser på spørgsmålet. Vinderne kontaktes af DS via e-mail inden for 4 uger efter præmieudtrækningen, og offentliggøres samtidig på websitet www.dsguld.dk. Hvis ikke vinderne svarer inden for 2 uger derefter, fortabes retten til præmien, og der trækkes en ny vinder. Når vinderen har accepteret præmien ved at svare, kan vinderen blive bedt om at indsende yderligere oplysninger med henblik på udlevering af præmien.
 3. Præmien bliver leveret til den adresse i Danmark, som vinderen har oplyst på tilmeldingsblanketten. Præmien sendes direkte fra Brand Loyalty senest 30 dage efter, at vinderen har accepteret præmien i den mail som afsendes fra DS. Brand Loyalty afholder udgiften i forbindelse med at sende præmien.
 4. Der findes 48 vindere i alt i konkurrenceperioden.

V. Persondata

 1. Navne- og adresseoplysninger samt e-mail og telefonnummer, som DS modtager og indsamler i forbindelse med Konkurrencen fra deltagerne indsamles og opbevares i DS’ databaser og behandles fortroligt i overensstemmelse med persondataloven og slettes, når konkurrencen er udløbet, og vinderne er fundet. Oplysningerne indsamles og behandles med det formål at identificere konkurrencedeltagerne og kommunikere i relation til Konkurrencen (herunder, men ikke begrænset til offentliggørelse af vindernes navne på websitet www.dsguld.dk). Ved at deltage i Konkurrencen giver deltagerne deres ubetingede samtykke til behandling af deltagernes personoplysninger i overensstemmelse med det i konkurrencebetingelserne anførte og herunder videregivelse af oplysningerne til DS.

VI. Ansvar

 1. Brand Loyalty er ikke ansvarlig for forsinket eller manglende levering af præmien, hvis vinderen ikke har udfyldt tilmeldingsblanketten korrekt eller fuldstændigt. Brand Loyalty vil, såfremt vinderen anmoder herom senest 8 uger efter at vinderen har accepteret præmien, sende en ny præmie, hvis vinderen dokumenterer at præmien var mangelfuld eller i stykker ved modtagelsen eller såfremt en præmie forsvinder under levering og ikke når frem til vinderen.

VI. Afsluttende bestemmelser

 1. Denne Konkurrence er underlagt dansk ret. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller Konkurrencen, skal indbringes for domstolene eller et kompetent klagenævn.
 2. DS er berettiget til uden ansvar og uden varsel at udsætte, forkorte eller stoppe Konkurrencen, ændre konkurrencebetingelserne eller ændre tilmeldingsblanketten, hvis DS skønner det nødvendigt.
 3. Spørgsmål og kommentarer til Konkurrencen kan stilles til DS via e-mail kundeservice@etrack.bilka.dk. Mrk ”DS Guld”.