Sigg konkurrence hos Dansk Supermarked A/S


KONKURRENCEBETINGELSER

LÆS DISSE KONKURRENCEBETINGELSER GRUNDIGT IGENNEM, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

I. Generelt

 1. Disse konkurrencebetingelser gælder for konkurrencen, der afholdes i forbindelse med Dansk Supermarkeds Sigg loyalitetskampagne (herefter kaldet “Konkurrencen”) arrangeret af Dansk Supermarked med forretningssted på

Rosbjergvej 33

8220 Brabrand

Danmark

CVR-nr.: 35954716

Dansk Supermarked A/S er ansvarlig for afholdelse af Konkurrencen.

 1. Formålet med Konkurrencen er at promovere de produkter, der sælges under Dansk Supermarkeds Sigg kampagne. Konkurrencen løber fra den 19. januar 2018 til og med den 9. maj 2018 (“Konkurrenceperioden”). Der udloddes i alt 30 præmier i Konkurrencen. Se yderligere oplysninger om præmierne i afsnit VII af dette dokument.
 1. Deltagelse i Konkurrencen forudsætter, at deltageren går ind på dsguld.dk og svarer rigtigt på et spørgsmål. Betingelser for loyalitetskampagnen kan findes på www.dsguld.dk.

II. Krav til deltagerne

 1. Kun personer med bopæl i DANMARK, og kun personer over 18 år med undtagelse af de nedenfor nævnte personer, kan deltage i Konkurrencen.
 1. Følgende personer må ikke deltage: (a) ansatte i Dansk Supermarked A/S og F. Salling A/S og deres familier og (b) enhver person, som på nogen måde er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne Konkurrence.
 2. Ved deltagelse i Konkurrencen accepterer deltageren disse konkurrencebetingelser.

III. Betingelser for deltagelse

 1. For at deltage i Konkurrencen i konkurrenceperioden skal Deltageren svarer rigtigt på et spørgsmål.
 1. Det er kun muligt at deltage i perioden fra den 19.01.2018 kl. 00:00 til den 09.05.2017 kl. 23:59:59.
 2. Alle tilmeldinger, som er modtaget efter den 09.05.2017 kl. 23:59:59 er ugyldige og udelukkes fra Konkurrencen.
 3. Arrangøren forbeholder sig retten til at udelukke deltagere, der har tilmeldt sig mere end én gang, fra Konkurrencen.

VII. Præmier

 1. Konkurrencen har 30 præmier. 
 • Præmie: 30 x gavekort til føtex og Bilka a 1000 kr.
 1. Præmien kan ikke overdrages eller ombyttes til kontanter eller andre ydelser.
 1. Præmierne udløser ikke skattepligt for vinderne, idet gevinstafgiften betales af Dansk Supermarked A/S.

VIII. Udvælgelse af vindere

 1. Der udtrækkes 2 vindere hver uge, de første vindere trækkes i uge 5 og de sidste vindere trækkes i uge 19.
 1. Vinderne trækkes vilkårligt, blandt de rigtige besvarelser på spørgsmålet. Vinderne kontaktes via e-mail inden for 2 uger efter præmieudtrækningen, og offentliggøres samtidig på www.dsguld.dk. Hvis ikke vinderne svarer inden for 2 uger derefter, fortabes retten til præmien, og der trækkes en ny vinder. Når vinderen har accepteret præmien ved at svare, skal denne indsende yderligere oplysninger om sig selv med henblik på udlevering af præmien. Præmien sendes med posten til vinderne.
 2. Der findes 30 vindere.

IX. Persondata

 1. Navne- og adresseoplysninger og/eller andre personlige oplysninger, som Dansk Supermarked A/S indhenter i forbindelse med deltagelse i Kampagnen, indsamles og opbevares i Dansk Supermarked A/S’ database og behandles fortroligt i overensstemmelse med persondataloven og slettes, når konkurrencen er udløbet, og vinderne er fundet.

X . Afsluttende bestemmelser

 1. Ingen dele af denne Konkurrence må videregives eller offentliggøres uden Arrangørens udtrykkelige skriftlige samtykke.
 1. Bilka og føtex forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde Konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette uden at deltageren kan rejse nogen form for krav mod Bilka og føtex.
 2. Denne Konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller Konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn